Wat wordt jou ingefluisterd?

Gepubliceerd op 16 mei 2024 om 21:33

Body & soul

Lichaam en geest. Ze horen bij elkaar. Als mens zijn we allebei. Ons lichaam is stoffelijk, tastbaar en zichtbaar. Onze geest is juist het tegenovergestelde, maar wel heel essentieel voor ons mens-zijn. Want het is onze geest die ons wezenlijk mens maakt. Dat voert terug op een oud verhaal ...

“Toen maakte God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.” Dit is een citaat uit het Bijbelboek Genesis over de schepping van de mens. Het Hebreeuwse woord voor die levensadem is ruach en dat betekent zowel adem als geest.

Inspiratie & bezieling

Mathilde Santing zong ooit een mooi lied over inspiratie als ‘de ingeblazen adem van de  geest’.  Inspireren betekent letterlijk inademen, maar ook bezielen. En daar zit dan weer het woord ‘ziel’ in. Geest en ziel zijn nauw verwant, maar toch niet helemaal hetzelfde. Hoe zit dat precies? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Het is namelijk geen feitenkennis, maar een kwestie van geloof en interpretatie.

Mijn interpretatie luidt dat de ziel de meest zuivere kern van ons wezen is. Het is als een waakvlam die diep in ons binnenste brandt. Dit waakvlammetje werd, op het moment dat we tot leven verwekt zijn, ontstoken door een goddelijke vonk, een licht dat niet ‘van hier’ is. Dáár zijn we voor onszelf een kostbaar geheim.

Het vuur van de geest

En dat vuurtje in ons is wordt bij tijd en wijle aangeblazen. Daar komt de geest in beeld, de levensadem die als een scheppingskracht aanwezig is in zon en maan, in aarde, water, vuur en wind, in bomen, planten, dieren en mensen. Alles is door deze levensadem met elkaar verbonden. En wat die geest in ons teweeg brengt?

Mathilde zong over ideeën die tot stand komen, gedachten die ontstaan, een heldere ingeving, nieuwe inzichten. De geest fluistert ze ons allemaal in. En als onze ziel, dat kleine vlammetje in ons, ervan gaat opflakkeren, dan voel je: ‘Dit klopt, zo ga ik het doen!’  

Het is Pinksteren. In de christelijke traditie het feest van de Geest die over alle mensen wordt uitgestort. Die geest wordt ook wel voorgesteld als vuur. Dus laat jouw vuurtje, die waakvlam die in jou huist, deze Pinksterdagen maar eens flink opvlammen. Stel je open voor nieuwe ideeën, inspirerende gedachten en volg je intuïtie. Wat word jou ingefluisterd?