Kom op verhaal in de Vuurplaats

... en hervind je natuurlijke levenskracht!


Waarom de Vuurplaats?

Veel mensen die kampen met stress, een burn-out of gevoelens van somberheid, staan op de wachtlijst bij de Ggz, terwijl zij vooral worstelen met levens- en zingevingsvragen. Gelukkig en succesvol zijn is de norm. Hoe dan om te gaan met ervaringen rond lijden, mislukking en verlies?

Deze ervaringen horen bij het leven. Ze roepen emoties op en vragen vaak om een herijking van je leven. Therapie is meestal niet nodig: je hebt geen ziekte die om een behandeling vraagt.

Wat je wel kunt gebruiken is iemand die écht luistert naar jouw verhaal en je liefdevol een spiegel voorhoudt. Ervaringen van teleurstelling en tegenslag kunnen jou veel leren over jezelf. Zij doen je groeien!

In de oertijd was de vuurplaats de plaats waar het voedsel werd bereid, waarbij het vuur warmte, licht en veiligheid bood. De vuurplaats was daarmee bij uitstek de plaats om elkaar verhalen te vertellen. 

Daarom heb ik mijn praktijk de Vuurplaats genoemd: een veilige en warme plaats die ruimte biedt voor jouw verhaal. In welke levensfase jij ook bent, je kunt hier stil staan bij wat jou is overkomen, bij wat jou bezighoudt . 

De Vuurplaats is een plaats van rust, maar ook van reflectie en  herbezinning op wat er voor jou écht toe doet. Om van daaruit met hernieuwde kracht en inzicht je weg verder te gaan.

Hier lees je meer over mij en mijn kwalificaties.