Rituelen

De meest bekende rituelen zijn vieringen rond doop, huwelijk en overlijden. Maar daarnaast maak je van alles mee wat je leven kan ontwrichten of juist vervullen. Dit zijn vaak keerpunten. Ze markeren een overgang naar een nieuwe levensfase.

Een passend ritueel kan uitdrukking geven aan de betekenis van ingrijpende gebeurtenissen en aan de emoties die ze oproepen.  Rituelen kunnen troostend maar ook feestelijk zijn en bieden de mogelijkheid tot verwerking en afronding.

Een ritueel kan heel intiem zijn - zelfs helemaal voor jou alleen - maar ook in aanwezigheid van familie en vrienden.

Op verzoek reik ik ideeën aan voor een passend ritueel of een rituele viering. Samen bepalen we vorm en inhoud.