In gesprek over jouw verhaal


Net zo goed dat een boom niet het hele jaar door een groen bladerdak kan hebben, zo kan ook jij er niet je hele leven fris en fruitig bij lopen. 

Lentes van groei en ontwikkeling. Zomers van bloei en voldoening. Gure najaarsstormen van teleurstelling en verlies. Winters van leegte en eenzaamheid. Jouw levensverhaal is een continue wisselen van seizoenen.

Je kunt lijden aan de gevolgen van een burn-out of een bore-out, verlies van werk, gezondheid of relaties, het overlijden van dierbaren, de overgang, een scheiding of een midlife crisis.  

Als een boom zijn blad kwijtraakt, duurt het maanden voordat de nieuwe knoppen uitkomen. Een boom heeft tijd nodig. Hij staat daar, kaal en stil. Gun jezelf ook tijd om leeg en stil te zijn. Dan bouw je energie op voor een nieuw groeiseizoen, voor nieuwe scheuten, bladeren en bloemen!

Alternatief?

Wat is jouw verhaal? Waar loop je tegenaan? Wat is  belangrijk in jouw leven? Wat geeft jouw leven zin en betekenis?

Het is in de stilte dat deze vragen de ruimte krijgen om gesteld en beantwoord te worden. Dit zijn vaak 'trage' vragen: het vraagt tijd en aandacht om erbij te komen.

Op deze weg van zelfbewustwording en herbezinning ben ik jouw tochtgenoot door middel van een serie gesprekken, veelal ondersteund door inspirerende teksten: jouw verhaal klinkt door in het grote verhaal van mensen, zoals te vinden in de verschillende religieuze en mystieke tradities.  

Meditaties kunnen onderdeel zijn van een gesprek waar dat passend en gewenst is. Het gaat erom wat jij nodig hebt.

Het aantal gesprekken en de frequentie ervan liggen niet vast en zijn afhankelijk van jouw wensen en behoeften. Een gesprek duurt gemiddeld een tot maximaal anderhalf uur. De kosten  zijn inkomensafhankelijk. Zie hiervoor onderstaande tarievenlijst.

Een vrijblijvende kennismaking is bedoeld om erachter te komen of het bij je past. Op basis van deze kennismaking spreken we  af hoe we verder gaan.

Liever wandelend in gesprek? Combinatie van fysieke en online gesprekken? Of van mondelinge en schriftelijke uitwisseling? 
Kijk hier verder voor verschillende opties.

Tarieven Afhankelijk Van Gezinsinkomen
PDF – 124,6 KB 8 downloads